فهرست NCWNN1396
 

اسکان

شرکت کنندگان محترمی که تمایل دارند از مجموعه خوابگاه های دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ( مستقر در داخل دانشگاه) استفاده نمایند به ازاء هرشب مبلغ 100000 ریال (یکصد هزار ریال) پرداخت نمایند.

ضمنا ظرفیت هر سوئیت 4 نفر می باشد.

 

ضمنا افرادی که تمایل دارند از هتل های شهر کرمان استفاده نمایند اسامی هتل ها بشرح ذیل می باشد.

نام

نشانی و ایمیل

تلفن

هتل پارس

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- چهارراه فرهنگیان

03432119301-32

مهمانسرای جهانگردی کرمان

کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- نبش چهار راه شفا

03432445203-5

هتل اخوان

کرمان- بلوار صدوقی ( جاده تهران)- نبش چهار راه فیروزه

03432443179

هتل هزار

کرمان- پارک نشاط- کوچه شماره 5- خیابان سعدی

03432260040

03432267099

03432269301حامیان همایش