فهرست NCWNN1396
 

کارگاه ها

گروه

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

هزینه شرکت در همایش

الف)

How to write and publish a scientific writing

پنج شنبه

(ساعت 9-11)

دکتر خسروی

هزینه شرکت در کارگاه رایگان است و به دلیل ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

ب)

چهارشنبه 01/06/1396

پرینت سه بعدی مقیاس نانو برای تولید بافت های مصنوعی

30/14-17

دکتر کارآموز

با ثبت نام در همایش، شرکت در یکی از کارگاه‌های این گروه، برای دانشجویان رایگان صورت می‌پذیرد. هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان 30000 تومان برای فارغ التحصیلان و اساتید 50000 تومان و سایر شرکت کننده ها و صنایع 90000 تومان است

نانو پوشش­های پلیمری

30/14-17

دکتر مدیری

مقدمه ای بر نانوفناوری محاسباتی(معرفی و بررسی قابلیت ها)

30/14-17

دکتر رحمتی

سنجش چرخه سلولي و بررسي ميزان رخداد آپتوزيس با دستگاه فلوسيتومتري(تئوری و عملی)

30/14-17

دکتر اسدی

پنج شنبه 02/06/1396

آشنایی با انواع نانو ساختارهای کربنی و بهینه سازی آنها با نرم افزار Gaussian

9-12

دکتر یوسفیان

شبیه سازی مولکولی با استفاده از نرم افزار lammps

9-12

دکتر رحمتی

اصول و مباني real time PCR و تحليل نتايج آن(تئوری و عملی)

9-30/11

دکتر اسدی

رابطه رئولوژی و ریزساختار نانوکامپوزیت‌ها

9:00-12:00

دکتر کورکی

آشنایی با مفاهیم و شبیه سازی نانو موادها با استفاده از نرم افزار CST

9-12

دکتر مختاری

تعیین توزیع اندازه ذرات با استفاده از دستگاه DLS (تئوری و عملی)

11-13

دکتر افضلی و خانم مهندس سمیعیحامیان همایش