فهرست NCWNN1396
 

قالب مقاله

قالب مقالات مورد قبول همایش را از لینک های زیر دانلود کنید:

NCWNN1396 Template (Word)


         مقالات ارسالی لازم است مطابق نمونه‌ی پیشنهادی در سایت، تنظیم شود.

·         لازم است نام نویسنده مسئول با علامت *  و نویسنده ارائه دهنده با درج خط در زیر نامش مشخص شود.

·         قلمی که در این نمونه به کار رفته است، B Nazaninb ا است. این قلم، به همراه فایل نمونه‌ی مقاله در سایت کنفرانس قابل دانلود است.

·         در مقاله، بر روی کار انجام شده توسط خود نویسنده يا نویسندگان تأکيد شود.

·         تعداد صفحه‌های مقاله نباید از 3 صفحه کمتر و از 4 صفحه بیشتر باشد.

 ·        مقاله بايد حداقل شامل بخش‌های مقدمه، روش‌های آزمايشی يا محاسباتی، نتيجه‌گيری و مرجع‌ها باشد و دستاوردها و نتايج مقاله به وضوح بيان شود. مراجع اصلی مقاله حتماً ذکر شوند و ارجاع آن در متن مشخص شود.

·         چکیده بایستی حداکثر شامل 200 کلمه باشد. بهتر است در چکیده از فرمول‌ و معادلات ریاضی استفاده نشود.

·      متن مقاله با قلم B Nazanin  و اندازه‌ی 11 نوشته شده شود. کلمات انگلیسی نیز با اندازه‌ی 9 و قلمTimes New Roman  نوشته شده شود. برای زیر نویس شکلها و توضیح جدول‌ها (توضیح جدول در بالای جدول و توضیح شکل زیر شکل باشد) از اندازه قلم 8 استفاده کنید. شکل‌ها و نمودارها بایستی با کیفیت خوب در مقاله ظاهر شوند و کلمات و اعداد روی شکل‌ها و نمودارها کاملا خوانا باشد.

·      روابط ریاضی با نرم‌افزارMathType  نوشته شود. برای این‌کار لازم است ابتدا این نرم‌افزار بر روی کامپیوتر نصب شود. بعد از نصب برنامه، بر روی نوار بالای نرم افزارWordگزینه‌یMathType  اضافه خواهد شد. به شکل 1 توجه شود.


شکل 1

 

·      هنگام استفاده از MathType   برای فرمول‌نویسی، مطابق شکل 2 تنظیمات زیر انجام شود. در بخش Preferences در MathType   مطابق شکل 2 گزینه‌ی Load from File را انتخاب کنید. سپس در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، عبارت TeX Look.eqp را انتخاب کنید. انجام این کار فقط یک‌بار پیش از نوشتن اولین فرمول کافی است.


شکل 2

·         همچنین برای تنظیم اندازه‌ی قلم در فرمول‌ها، در MathType مطابق شکل 3 عمل کنید.


شکل 3

 
حامیان همایش