فهرست NCWNN1396
 

نحوه ارسال مقاله

برای ارسال مقالات خود می توانید به صورت زیر عمل کنید:

 

1.       ثبت نام در سایت.

2.       ورود به سامانه با استفاده از نام کاربری و رمز عبور.

3.       ارسال مقاله از طریق منوی اعضا.

 

  + لطفا دقت فرمائید تا نام فایل مقاله ای که ارسال می کنید حتما مطابق الگوی زیر باشد:

" نام خانوادگی و نام نویسنده اول به زبان انگلیسی، عنوان مقاله به زبان انگلیسی"

به عنوان مثال:        Ahmadi.Ali , Article Title

 
حامیان همایش